သဒၶါစစ္မွန္သူ

သိကၡာသံုးရပ္ အက်င့္ျမတ္ ရည္မွတ္ဆည္းကပ္သူ။
ျမင့္ျမတ္စိတ္ထား တိုးေစသား တရားနာခ်င္သူ။
ေႏွာင္ဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ လြတ္ကင္းလတ္ လွဴတတ္ေပးတတ္သူ။
အဂၤါသံုးဝ ျပည့္စံုက မွတ္ၾက သဒၶါျဖဴစင္သူ။

ဘဒၵႏၲဣႏၵကာဘိ၀ံသ ျမစၾကာ

    အႏုေမာဒနာ တရားေတာ္မ်ား

  1. စပါးပင္လား ေပါင္းျမက္လား
  2. ဗုဒၶယၾတာ
  3. လက္ဆင့္ကမ္းအေမြ
  4. ၾသဝါဒ တရားေတာ္မ်ား

  5. ၁၃၇၆-ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလကြယ္ည
  6. ၁၃၇၆-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လကြယ္ည
  7. ၁၃၇၆-ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ည